PISANIE PRAC

Piszemy prace na zamówienie. Każda z prac przygotowywana jest indywidualnie na zamówienia dla klienta. Nasz kadra zmierzy się z każdym polonistycznym tematem. Więcej informacji:

ŚCIĄGI WYDRUKOWANE

Opracowaliśmy unikalne zestawy ściąg. Są to gotowe, wydrukowane komplety ściąg, które zostały przygotowane na bieżącą maturę. Więcej informacji o ściągach:

MATURA CD

Dzięki naszej płycie bez problemu przygotujesz się do matury. Na CD umieściliśmy gotowe wypracowania, opracowania, powtórki epok oraz wiele dodatków i bonusów, które pomogą Ci przygotować się do matury. Więcej informacji na temat wypracowań:

INFORMATOR

Strona główna » Ściągi i wypracowania - drukowane » Drukowane ściągi z języka polskiego » Wypracowania z polskiego 86 - drukowane


 

Zamów gotowce z polskiego.

Komplet 86

Polski   Polski

 1. Absurd i brutalizm wojny ukazany w wierszu Tadeusza Różewicza pt. „Ocalony”.
 2. Naród bez państwa- problemy i dramaty ukazane w literaturze.
 3. Bohaterowie utworów Stefana Żeromskiego- dylematy moralne.
 4. „Dziełami wielkimi i moralnymi są tylko dzieła prawdy. Komentarz do słów Emila Zoli na podstawie wybranych utworów literackich.
 5. Dzieła XVIII wieku jako apel do czytelników.
 6. Bóg miłości i bóg śmierci w wybranych epokach literackich.
 7. „Forma jest zawsze funkcją idei” – korelacja pomiędzy wyborem określonych konwencji i gatunków literackich a tendencjami epoki. Twoje rozważania poprzyj przykładami literatury pozytywistycznej i modernistycznej.
 8. Samotnik i indywidualista- jednostka poszukująca własnej tożsamości.
 9. „Coś ty Atenom zrobił Sokratesie” C.K. Norwida- analiza wiersza.
 10. Demaskacja mitów narodowych w polskiej literaturze XIX lub XX wieku.
 11. „Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni” - tradycje narodowo-wyzwoleńcze w literaturze i sztuce.
 12. Dylematy sztuki i obraz artysty XX wieku.
 13. Antyczny Achilles, średniowieczny Roland- wskaż bohatera XIX wieku.
 14. „Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki”- znaczenie słów Staffa. Refleksje na podstawie własnych przemyśleń i literatury.
 15. Okrucieństwo i zniszczenie jakie niesie ze sobą wojna w literaturze dawnej i współczesnej.
 16. Cierpienie i męczeństwo ludzkie w literaturze i sztuce.
 17. Ocena totalitaryzmu przez twórców literackich lat powojennych.
 18. Romantyzm- przeszłość czy teraźniejszość?
 19. Różne sposoby kreowania literakich par małżeńskich- od św. Aleksego do Ziembiewiczów.
 20. „Miasto przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansa rozwoju...” – rola tych słów w literaturze.
 21. „Miasto przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansa rozwoju...” – rola tych słów w literaturze. (2 wersja)
 22. Różnorodność postaci i postaw ludzkich w III cz. „Dziadów” lub „Lalce”.
 23. Umiłowanie życia i bunt wobec rzeczywistości. Rozważania na podstawie wybranych utworów literatury polskiej.
 24. Motyw zbiorowej zabawy (uczty, wesela, zgromadzenia)w dziełach literatury polskiej- przedstawienie i funkcja.
 25. Dom i życie rodzinne ukazane w literaturze polskiej.
 26. „Nic pożądańszego, a nic trudniejszego na ziemi jak prawdziwa rozmowa” Adam Mickiewicz.- kłótnie i waśnie pomiędzy ludźmi. Rozważania dotyczące słów poety, na podstawie literatury.
 27. „Nie wszystek umrę.”- funkcja literatury a budowanie uniwersalnego systemu mormalnego.
 28. „Nowoczesność nie ma nic wspólnego z datą publikacji.”- negacja bądź potwierdzenie słów na podstawie literatury.
 29. Umiłowanie bądź dezaprobata- różnice postaw wobec Boga i świata ukazane w lietaturze.
 30. Wierność tradycji i nowomoda- od naśladownictwa rzeczywistości do deformacji- literatura XX wieku.
 31. Literatura XX-lecia międzywojnneg- od realizmu do mityzacji.
 32. „Pierwowzory greckie bierzcie do rąk i czytajcie i w dzień i w nocy”- sposób dywagacji na temat polecenia Horacego.
 33. Kobieta piękna i szlachetna- przykłady lierackie.
 34. „Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko, jednak nie umiera.”- Adam Asnyk- analiza słów poety i odwołania do wybranych utworów literackich.
 35. Bohaterowie romantyczni- butni i ofiarni.
 36. „Poezjo! Jakie twoje imię? Tworząca? Cóż ty tworzysz? Siebie.”- możliwości kreacyjne J. Tuwima.
 37. Uległość i rewolta- dominujące postawy wobec Boga.
 38. Charakterystyka Polaków w literaturze romantyzmu.
 39. Wybierz i uzasadnij opinię: „Polska stwór nie do życia”. „Polska kraj, w którym zawsze ktoś przygarnie skrzywdzonego”.
 40. Justyny Orzelskiej kobiecy portret- porównaj do innych literackich postaci kobiecych.
 41. „Powieść jest to zwierciadło, które obnosi się po gościńcu”.- Twoje rozważania dotyczące słów Stendhala.
 42. Interpretacja myśli „Powołał mnie Pan na bunt.” na podstawie wybranych utworów.
 43. „Praca miernikiem wartości człowieka”- refleksje dotyczące ludzkiej pracy w oparciu o przykłady literackie z różnych epok.
 44. Życie osobiste czy służba dla kraju?- Twoje refleksje po lekturze literatury polskiej.
 45. „Świat to labirynt, teatr, sen...” - koncepcje istanienia świata ukazane w literaturze.
 46. Czy „Być człowiekiem to być odpowiedzialnym”? Zaneguj bądź poprzyj podaną tezę, w oparciu o znane utwory literackie i własne przemyślenia.
 47. „Przeszłość ocala, co jej potrzebne” (C.K. Norwid)- motywy biblijne i antyczne w literaturze polskiej.
 48. „Przeszłość wróci ideą, nie powróci sobą”. Spuścizna Biblii i Antyku w tekstach współczesnych.
 49. Literatura polska i radość życia w niej zawarta.
 50. Człowiek- Bóg, strefa sacrum- strefa profanum w literaturze średniowiecza, renesansu i baroku. Omów, nie stroniąc od kontekstów filozoficznych.
 51. Siły nadprzyrodzone w dramatach różnych epok.
 52. Patriotyzm w epoce romantyzmu i pozytywizmu- wybrane przykłady z literatury polskiej.
 53. Dialog z Bogiem- jaką rolę pełni w życiu człowieka.
 54. Sens i istota życia na podstawie literatury antycznej, staropolskiej i współczesnej.
 55. Malowanie piórem przyrody w poezji na przykładzie wybranej epoki literackiej.
 56. Cierpienie i jego rola w życiu człowieka.
 57. „Człowiek nie może żyć bez miłości”- własne przemyślenia dotyczące myśli myśl Jana Pawła II.
 58. „Samotność, cóż po ludziach?” jednostki i samotnicy z wyboru ukazane w dziełach literackich.
 59. „Serce ma swoje racje, których rozum nie ma.” Waga dewiza B. Pascala dla bohaterów literackich.
 60. Dziedzictwo historyczne literatury XIX i XX wieku- skarbiec, przekleństwo czy rupieciarnia?
 61. Słowa Stachury „Chodzę tu, chodzę tam, z tłumem ludzi zawsze sam” – razem ale jednak osobno- motyw samotności w tłumie.
 62. „Społeczeństwo, któremu trudno wyzbyć się wad narodowych, buduje kolejne kaplice”- Twój komentarz do słów księdza profesora Józefa Tischnera.
 63. „Stał dwór szlachecki z drewna, lecz podmurowany.” Spuścizna szlachecka a krzewienie polskiej kultury narodowej.
 64. Humanizm- starożytny rodowów i artystyczna realizacja w poezji Jana Kochanowskiego.
 65. Pamiętnikarstwo i motywy autobiograficzne w literaturze.
 66. Motywy biblijne i uniwersalne jej wartości przenienione do literatury i sztuki późniejszych epok.
 67. „Dobro i zło muszą istnieć obok siebie, a człowiek powinien dokonywać wyboru”. Refleksja nad słowami M. Gandiego?
 68. Dzieło literackie- efekt znudzenia rzeczywistością? Czy nijaka codzienność może stanowić inspirację do stworzenia wybitnego dzieła literackiego?
 69. Wędrówka i doświadczenia podróżnika w dziełach literatury polskiej i powszechnej.
 70. Tradycja- awangarda, realizm- deformacja? Który sposób interpretowania świata bardziej odpowiada Twoim gustom czytelniczym? Uzasadnij swój wybór, odwołując się do wybranych tekstów literatury I połowy XX wieku.
 71. „Tragedia jest tam, gdzie jest wybór”- refleksje dotyczące tragizmu ukazanego na przestrzeni wieków.
 72. Tragizm samotników i ich ponadczasowy wymiar ukazany w wybranych przykładach literackich różnych epok.
 73. Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego jako świadectwo tragizmu pokolenia Kolumbów.
 74. Wartości uniwersalne czy przemijające fanaberie? Przedstaw na dowolnie wybranej epoce literackiej.
 75. „Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę” Jerzy Liebert. Trudne wybory bohaterów literackich w różnych epokach.
 76. Okupacja- wojenny obraz Warszawy.
 77. Wiara, nadzieja, miłość- motywy biblijne, którymi zainspirowany był Czesław Miłosz.
 78. „Wielkie dzieła literatury światowej nie są na ogół optymistyczne, ale nie odbierają nadziei”. Refleksje dotyczące mysli Przybosia, na podstawie wybranych utworów.
 79. Literatura- czyściec duszy?
 80. „Wielkie dzieła literatury światowej nie są na ogół optymistyczne, ale nie odbierają nadziei” (J. Przyboś). Refleksje dotyczące mysli Przybosia, na podstawie wybranych utworów.
 81. Powstania narodowo- wyzwoleńcze- ich tragizm i wielkość ukazane na przestrzeni różnych epok literackich.
 82. Motyw władzy, powołania, zobowiązania, zaszczytu, pokusy ukazany w wybranych dziełach literackich?
 83. Władza – zaszczyt, obowiązek, siła niszcząca?
 84. Katastrofa zakończenia „Lalki” i happy end „Nad Niemnem”- Twoje refleksje.
 85. Interpretacja słów Miłosza: „Od nas także zależy, co w dziełach widzimy”. Refleksje po spotkaniu z klasyką literacką.
 86. „Żaden utwór literacki nie przerobi ludzi, są wszakże takie, które ich pobudzają do przetwarzania się.” Potwierdź prawdziwość aforyzmu Świętochowskiego wybranymi przykładami literackimi.

Zamów gotowce z polskiego.

Komplet 86

Polski   Polski


SZYBKA ŚCIĄGA
Lektury - spis. Jak pisać.

PRZYDATNE INFORMACJE

» bezpłatna powtórka przed maturą z WOS’u

» wiosenny semestr na Uniwersytecie

» internetowe warsztaty dla maturzystów

» salon edukacyjny Perspektywy 2011

» konkurs na najciekawszą trasę wycieczki

» weź udział w projekcie edukacyjnym

SZUKANE W PORTALU

» karta pracy tadeusz borowski odpowiedzi

» wiersz o roztargnionej królewnie

» czyje portrety znajdują się w gabinecie szymona gajowca

» spotkania z klasykami literatury wsip

» spotkania z klasykami literatury wsip

» życzenia urodzinowe w średniowiecznym stylu

więcej...

Ściągi, wypracowania, pisanie prac, prace na zamówienie, charakterystyki, prace przekrojowe, motywy literackie, opisy epok, ściągi i wypracowania z polskiego, historii, geogfafii, biologi, matura
www.e-buda.pl - ściągi i wypracowania

Copyright © 2011 e-buda.pl