PISANIE PRAC

Piszemy prace na zamówienie. Każda z prac przygotowywana jest indywidualnie na zamówienia dla klienta. Nasz kadra zmierzy się z każdym polonistycznym tematem. Więcej informacji:

ŚCIĄGI WYDRUKOWANE

Opracowaliśmy unikalne zestawy ściąg. Są to gotowe, wydrukowane komplety ściąg, które zostały przygotowane na bieżącą maturę. Więcej informacji o ściągach:

MATURA CD

Dzięki naszej płycie bez problemu przygotujesz się do matury. Na CD umieściliśmy gotowe wypracowania, opracowania, powtórki epok oraz wiele dodatków i bonusów, które pomogą Ci przygotować się do matury. Więcej informacji na temat wypracowań:

INFORMATOR

Strona główna » Ściągi i wypracowania - drukowane » Drukowane ściągi z języka polskiego » Wypracowania z polskiego 259 - drukowane


 

Zamów gotowce z polskiego.

Komplet 259

Polski   Polski

 1. "By czas nie zaćmił, i niepamięć" – wartości ponadczasowe literatury staropolskiej (średniowiecze - oświecenie).
 2. Dramat dwóch racji- "Antygona" Sofoklesa.
 3. Dylematy artysty XX wieku (problemy sztuki).
 4. Bunt- afirmacja, sprzeciw i zgoda - dwie postawy wobec życia. Refleksje na podstawie wybranych utworów literatury polskiej.
 5. Absurd i brutalizm wojny ukazany w wierszu Tadeusza Różewicza pt. „Ocalony”
 6. Romantyzm- postawa poety i piękno poezji.
 7. Wyobcowanie, samotność czy fascynacja? Człowiek współczesny wobec dzieł literatury staropolskiej.
 8. Nauczyciel, mentor- Ignacy Krasicki jako wychowawca ówczesnego społeczeństwa.
 9. Literatura jako okno na świat.
 10. Sarmatyzm - charakterystyka na podstawie wybranych dzieł literatury XVII wieku.
 11. Troska o losy ojczyzny- literatura XVIII wieku .
 12. „Wsi spokojna, wsi wesoła..”- różne ujęcia tematu "wieś" w literaturze renesansowej: Rej - Kochanowski - Szymonowic
 13. Patriotyzm- wiek XVIII i współcześnie.
 14. "Najpiękniejsza postać świętego to..."
 15. Niezłomni rycerze.
 16. Wcielenie rycerza starożytnego i średniowiecznego. Twoje refleksje po lekturze "Iliady" i "Pieśni o Rolandzie".
 17. "Miłość".
 18. Które utwory literatury światowej podobały Ci się, a które nie i dlaczego ?
 19. Wielki poeta, myśliciel, obywatel- Jan Kochanowski.
 20. Ignacego Krasickiego sposób poetyckiej perswazji.
 21. Sentymentalizm w poezji- czy miłość to podstawa szczęścia?
 22. "Cierpienia młodego Wertera" i "Giaur"- romantyczna miłość -tragiczni kochankowie?
 23. Wielkim poetą był…Mickiewicz czy Słowacki? Twoje refleksje.
 24. Kariera a moralność – Twoje rozważania w odniesieniu do "Granicy" i innych utworów literackich.
 25. Inspiracje średniowieczem w literaturze późniejszych epok.
 26. Poezja Jana Kochanowskiego i jej liryczność.
 27. Cywilizacja i kultura w literaturze XX- lecia międzywojennego.
 28. II wojna światowa, okupacja- stanowisko poezji polskiej.
 29. Wyjątkowość i nowatorstwo poezji Wisławy Szymborskiej. Omów na wybranych przykładach (także innych poetów współczesnych, np. Mirona Białoszewskiego, Stanisława Barańczaka, Ewy Lipskiej, Jana Twardowskiego, Edwarda Stachury i innych).
 30. Patriotyzm w XVIII wieku.
 31. Bohaterowie- wędrowcy. Powołaj się na właściwie dobrane utwory (weź pod uwagę również inne motywy np. Szatana, Boga, domu, rodziny, wesela, tańca itp.).
 32. Powstawanie nowożytnej propagandy politycznej XVIII wieku.
 33. Polska literatura renesansu- motyw patriotyzmu. (Omów na podstawie wybranych utworów)
 34. Mnogość filozofii w liryce Młodej Polski.
 35. Liryka młodopolska- cierpienie, krzywda i wybaczenie .
 36. Zbrodniarz ofiarą własnej zbrodni. Refleksje na podstawie wybranych utworów literackich.
 37. Inspiracje biblijne i ich rola w literaturze późniejszych epok.
 38. Polski pozytywizm i romantyczna spuścizna.
 39. Odpowiedzialność moralna- porównanie dwóch powieści z różnych epok.
 40. II wojna światowa, okupacja- stanowisko poezji polskiej.
 41. Mitologizacja w utworach literackich wybranych epok nowożytnych.
 42. Spuścizna kulturowa antyku (dawniej i dziś).
 43. Ponadczasowość „Antygony” Sofoklesa, tragizm głównej bohaterki.
 44. Mity wciąż żywe w kulturze.
 45. Biblijne wzorce osobowe na wybranych przykładach.
 46. Pareneza, literatura parenetyczna - wzorce osobowe.
 47. Najstarszy zabytek literatury polskiej "Bogurodzica".
 48. "Memento mori"- hasło w literaturze V- XV wieku.
 49. Polska literatura renesansu- motyw patriotyzmu.
 50. „Wsi spokojna, wsi wesoła” w literaturze polskiej XVI- XVI wieku.
 51. Korelacje renesansu polskiego z antykiem.
 52. Jan Kochanowski i jego poezja- wytwór XVI wieku i wartości ponadczasowe.
 53. Manifest mentora, humanisty we "Fraszkach" i "Pieśniach" Jana Kochanowskiego.
 54. Kochanowskiego związki z tragedią antyczną- "Odprawa posłów greckich"
 55. Zapis odczuć i traktat filozoficzny Kochanowskiego w "Trenach".
 56. Dramat szekspirowski.
 57. Główne nurty literatury XVII wieku (twórczość wybranego poety).
 58. Ignacy Krasicki- bajki i satyry i ich ponadczasowy wymiar.
 59. Epoka romantyzmu- charakterystyka (cechy, przykłady).
 60. Wyjaśnij pojęcia, podaj przykłady utworów- wallenrodyzm, prometeizm, mesjanizm.
 61. "Ballady" i II część "Dziadów" Adama Mickiewicza- wartości morlane w nich zawarte.
 62. Literatura romantyczna- tęsknota bohatera za krajem.
 63. Polska i Polacy w oczach Juliusza Słowackiego (na wybranych przykładach).
 64. Waga epopei narodowej- "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza.
 65. Dramat romantyczny- „Kordian”- tragizm głównego bohatera.
 66. Kult wielkich samotników, indywidualistów w twórczości K. C. Norwida.
 67. Realizm Krytyczny ukazany w "Lalce" Bolesłwa Prusa -
 68. Trzypokoleniowa "Lalka" Bolesława Prusa.
 69. "Ku pokrzepieniu serc"- "Potop" Henryka Sienkiewicza -
 70. Twórczość Henryka Sienkiewicza.
 71. Adam Asnyk – twórca literacki czasów niepoetyckich.
 72. Kazimierz Przerwa Tetmajer- katastrofizm, Pesymizm i dekadentyzm w liryce.
 73. Jana Kasprowicza przemiany postaw i poetyki.
 74. Dwuwątkowość "Wesela" Wyspiańskiego.
 75. Typy dramatu modernistycznego- "Moralność pani Dulskiej" G. Zapolskiej i "Wesele" S. Wyspiańskiego.
 76. Korelacja znaczenia i związku tytułu z treścią powieści Stefana Żeromskiego "Ludzie bezdomni".
 77. Symbolizm u Wyspiańskiego- "Wesele".
 78. "Chłopi" W. S. Reymonta jako pochwała życia wsi.
 79. Który z poetów 20-lecia międzywojennego jest Ci najbliższy? Twoje refleksje.
 80. Bohater wybranej powieści Stefana Żeromskiego wobec swoich czasów.
 81. Uzdrowienie Rzeczypospolitej- czy to możliwe? Refleksje po lekturze "Przedwiośnia" S. Żeromskiego.
 82. Dwudziestolecie międzywojenne- Manifesty programowe i programy poetytckie.
 83. "Granica" Zofii Nałkowskiej- analiza i interpretacja tytułu
 84. Nowatorstwo prozy Witolda Gombrowicza i Bruno Schulza.
 85. "Faszyzm sięga dusz ludzkich" - "Medaliony" jako świadectwo okupacji.
 86. Holocaust w literaturze współczesnej.
 87. Totalitaryzm- mechanizmy i skutki działania na wybranych przykładach.
 88. Psychika "człowieka zlagrowanego" ukazana w „Opowiadaniach” Borowskiego.
 89. Powieść parabola- "Dżuma".
 90. Wielkość Wisławy Szymborskiej - poetki pytań i wątpliwości.
 91. Nowoczesny dramat- "Kartoteka" Tadeusza Różewicza.
 92. Wpływ okupacji i faszyzmu na psychikę człowieka (na wybranych przykładach).
 93. Utwory literackie jako lustrzane odicie rzeczywistości- odwołując się do dwóch wybranych utworów uzasadnij tę tezę.
 94. Taniec, zabawa przy muzyce w polskiej literaturze.
 95. Wesele w literaturze polskiej.
 96. Interpretacja wiersza Różewicza "Bagnet na broń" .
 97. Moja ocena postępowania Zenona Ziembiewicza.
 98. Proza lat trzydziestych- tragizm, kpina i szyderstwo.
 99. Żeromski – dysputa z romantykami i pozytywistami.
 100. Pozytywistyczny typ bohatera w programach i praktyce literackiej.
 101. Antyk-charakterystyka epoki.
 102. Średniowiecze-charakterystyka epoki
 103. Odrodzenie-charakterystyka epoki
 104. Barok-charakterystyka epoki
 105. Oświecenie-charakterystyka epoki
 106. Romantyzm-charakterystyka epoki
 107. Pozytywizm-charakterystyka epoki
 108. Młoda Polska-charakterystyka epoki
 109. Dwudziestolecie międzywojenne-charakterystyka epoki
 110. Współczesność-charakterystyka epoki
 111. "Dziady cz. III"- Człowiek zniewolony despotyzmem.
 112. Anielka szuka Karuska.
 113. Humanista ukazany w "Pieśniach" i "Fraszkach" J. Kochanowskiego.
 114. Albert Camus "Buntuję się, więc jestem".
 115. Teatr średniowieczny.
 116. Polska poezja świecka.
 117. Najsłynniejsze zabytki piśmiennictwa polskiego.
 118. Juliusza Słowackiego dorobek artystyczny.
 119. Walory artystyczne utworów XV i XVI wieku.
 120. Człowiek renesansu i jego problemy.
 121. Polska XVI – ówczesna obyczajowość.
 122. Dorobek czasów stanisławowskich.
 123. Sejm Wielki- twórczość tego okresu.
 124. Książę poetów polskich Ignacy Krasicki. Twoje refleksje.
 125. Poezja dworska Jana Andrzeja Morsztyna.
 126. Cechy charakterystyczne kultury XVII wieku.
 127. Sztuka grecka, helleńska i rzymska- cechy charakterystyczne.
 128. Konrad Wallenrod- zdrajca , bohater , szaleniec czy polityk?- Twoje rozważania.
 129. Norwida praca w języku.
 130. Romantyzm- funkcja poety i poezji w utworach literackich.
 131. Miłość ojcowska ukazana w "Ojcu Goriot".
 132. Adam Mickiewicz- twórca- romantyk.
 133. Portrek kobiet kochanych w romantyźmie
 134. Hrabia Henryk - przedstwiciel ginącej arystokracji.
 135. "Hymn", oraz "Do matki" jako manifest literacki Juliusza Słowackiego.
 136. Mesjanizm narodowy- „Dziady” Adama Mickiewicza- widzenie księdza Piotra.
 137. Romantyczne listy miłosne.
 138. Obraz małżeństwa w oparciu o "Nie-boską komedię"
 139. Analiza i interpretacja dzieła literackiego:Krzysztof Kamil Baczyński „Romantyczność „
 140. " Na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju, stał dwór szlachecki, z drzewa, lecz podmurowany "
 141. „Żeby być dobrym, okrutnym być muszę” – analiza słów Hamleta.
 142. Analiza słów- „Praca jest dobrodziejstwem, praca jest błogosławieństwem, praca jest ratunkiem”.
 143. „Wesele” jako powieść współczesna, ukazująca historię.
 144. Czy zbrodnia ma wpływm na psychikę? Portrety psychologiczne bohaterów "Zbrodni i kary" F. Dostojewskiego.
 145. Młoda Polska- główne nurty filozoficzne w liryce.
 146. "On nie zasługuje na światłość..." - "Mistrz i Małgorzata"- cytat jako punkt wyjścia do dysputy o kondycji artysty i jego stosunku do własnej twórczości.
 147. "Poezja polska xx-lecia"
 148. Analiza utworu “Fortepian Szopena” (C.K. Norwid)
 149. Wielkość i słabość, bunt i uległość Konrada – poety wypowiadającego się w „Wielkiej Improwizacji” z III części „Dziadów” Adama Mickiewicz
 150. Szkoła i nauka jako tematy literatury pozytywistycznej.
 151. A to Polska właśnie – Polska i Polacy w roku 1900
 152. Obraz dworu w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza i „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej
 153. Czy Maria Konopnicka miała rację twierdząc, że "Konrad Wallenrod" to "nie apoteoza zdrady, to jej tragizm"? Twoje rozważania.
 154. Romantyzm- ugrupowania polityczne.
 155. Poeta i poezja w utworach romantycznych.
 156. Romantyzm- cechy charakterystyczne.
 157. Marii Konopnickiej liryka patriotyczna i społeczna.
 158. Stoczona walka dobra ze złem w "Mistrzu i Małgorzacie" Bułhakowa.
 159. Urzeczywistnienie średniowiecznego "memento mori" w "Pieśni o Rolandzie" i "Legendzie o św. Aleksym"
 160. "Wieś" w literaturze renesansu
 161. Sposób pozytywistów na życie wśród ludzi.
 162. Modernizm- symbolizm i impresjonizm jako główne nurty literatury.
 163. Liryka i cierpienie "Trenach" J. Kochanowskiego
 164. Średniowiecze- bohater- rycerz, święty, kochanek? Twoje refleksje.
 165. Młoda Polska - kierunki artystyczne.
 166. Kontynuacja epickich pierwowzorów epopei w utworach pozytywizmu i Młodej Polski ("Nad Niemnem", "Potop")
 167. Korelacja antyku i współczesności w "Odprawie posłów greckich".
 168. "Echa leśne" S. Żeromskiego a archetyp "Antygony".
 169. Rzecki- romantyk i jego pamiętnik.
 170. Rozrachunek z mitologizacją w "Weselu"
 171. Sarmatyzm - charakterystyka na podstawie wybranych dzieł XVII wieku.
 172. "Granica" Zofii Nałkowskiej- typ powieści.
 173. Bogumił i Barbara - dwie postawy życiowe.
 174. Tragizm, szydertwo i ironia w prozie lat trzydziestych
 175. Kreacjonizm liryczny- Bolesław Leśmian.
 176. Dwudziestolecia międzywojennego kierunki filozoficzne.
 177. Tematy i gatunki literackie charakterystyczne dla XVII wieku.
 178. XVII-wieczna kultura plebejska jako wyraz opozycji wobec uprzywilejowanej pozycji szlachcica-Sarmaty
 179. Barok szlachecki Potockiego - Barok sarmacki Paska i baroku dworskiego Morsztyna. Twoje rozważania.
 180. Średniowiecze główne prądy umysłowe
 181. Romantyk & pozytywista?- Stanisław Wokulski
 182. Satyry Krasickiego- analiza ludzkich postaw.
 183. Ocena postępowania Jacka Soplicy z "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza
 184. Powstanie styczniowe i spuścizna przeszłości w "Nad Niemnem" i w "Gloria Victis".
 185. Publicystyka polityczna w Polsce w oświeceniu.
 186. Człowiek i jego mentalność. człowieka w "Nad Niemnem" i w "Lalce"
 187. Młodej Polski artysta i filister.
 188. Modernizm - charakterystyka na podstawie utworów literackich.
 189. Przeciwstawienie sztuki analitycznej- symbol
 190. Młoda Polska - kierunki artystyczne i nastroje epoki
 191. Młoda Polska - nastroje końca wieku
 192. Symbolizm w literaturze Młodej Polski
 193. Oświecenie - dydaktyczny charakter epoki
 194. Epoka edukacji człowieka- oświecenie.
 195. F. Karpiński – sentymentalista.
 196. Oświecenie - formy literackie
 197. Poezja "czasów niepoetyckich".
 198. Odpowiedzialność moralna- porównanie dwóch powieści z różnych epok
 199. Wina, odpowiedzialność i wierność ideałom moralnym w "Lordzie Jimie" Josepha Conrada.
 200. Aktualne zagadnienia doby pozytywizmu w twórczości Konopnickiej i Sienkiewicza (i innych).
 201. XIX w- problem bezdomności w literaturze.
 202. Nowela pozytywistyczna - narzędzie polityki społecznej.
 203. Pozytywistyczna wieś polska i jej mieszkańcy.
 204. Poglądy w publicystyce pozytywizmu.
 205. Odzwierciedlenie założeń tematycznych pozytywizmu w wybranej powieści tej epoki
 206. Pisarze drugiej połowy XIX w.- próba realizacji zasady typowości.
 207. Renesans dramatyczny - wyjaśnij pogląd odwołując się do wybranych utworów renesansowych
 208. Czy literatura renesansu miała charakter odtwórczy ?
 209. Renesansowy humanizm i reformacja- nawiązanie do literatury odrodzenia
 210. Renesansowe państwo i polityka w publicystyce
 211. "Serce ma swoje racje, których rozum nie zna " słowa B. Paskala były bliskie bohaterom poznanych Ci utworów literackich?
 212. "Giaur" i "Konrad Wallenroda" - romantyczny indywidualizm
 213. ,,Zdaje mi się, że widzę. Gdzie? Przed oczyma duszy mojej.
 214. Mesjanizm Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego
 215. Średniowieczne tematy i motywy w literaturze romantycznej
 216. Średniowieczne pojęcia, zainteresowania człowieka ukazane w literaturze
 217. Literatura sredniowieczna – wynik zacofania epoki?
 218. Kroniki średniowieczne. Omówienie fragmentów kroniki Galla Anonima.
 219. Podaj przykłady średniowiecznej literatury hagiograficznej i omów jej cechy
 220. Motywy antyczne w literaturze współczesnej.
 221. Motywy mitologiczne i biblijne- nawiązania u twórców współczesnych ("Dedal i Ikar", "Nike", "Apollo i Marsjasz", "Prometeusz", "Syzyf", itp.).
 222. Teatr grecki- jego powstanie.
 223. Literatura grecka i rzymska- motyw tragizmu i pojęcie tragedii.
 224. Wprowadzenie do antyku.
 225. Wzorce osobowe literatury okresu starożytności.
 226. Skamandryci i ich obrazy malowane słowem.
 227. Artysta – bohater dzieła literackiego XX wieku
 228. Postawa człowieka wobec miłości, śmierci i przemijania.
 229. Forma w życiu człowieka- niewolnictwo czy wolność człowieka w literaturze XIX i XX wieku.
 230. Egzystencjalizm
 231. Czy istnieją granice moralności? Uzasadnij na wybranych przykładach.
 232. Idealiści i marzyciele – zbyteczni, czy potrzebni światu?
 233. Optymizm czy pesymizm? Odnieś się do swoich doświadczeń czytelniczych.
 234. Groteska- moda czy wyrażenie problemów współczesnego świata ?
 235. XX-lecie międzywojenne- prądy i kierunki artystyczne tej epoki.
 236. "Jest się takim, jak myślą ludzie, nie jak myślimy o sobie my, jest się takim, jak miejsce w którym się jest"
 237. Oddanie ojczyźnie- patriotyzm – mit czy cecha narodowa?
 238. "Ojca Goriot" pogoń za pieniędzmi.
 239. Heros, bohater- czy ich potrzebujemy?
 240. Starożytność a mentalność europejska, nawracajaca wielokrotnie do starożytności.
 241. "Historia wojny Trojańskiej" – która bogini zasłużyła na jabłko?
 242. Filozoficzne impresje horacego i motywy zawarte w jego utworach - filozofia pieśni (stoicyzm, epikureizm).
 243. "Bogurodzica" i "Lament Świętokrzyski" - zabytki literatury polskiej.
 244. Wzór świętego i rycerza jako dwie różne średniowieczne postawy.
 245. „Marność nad marnościami…”- "Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią"
 246. „Ludzkie przygody, ludzkie noś". Człowieczeństwo ukazane w „Trenach” Kochanowskiego.
 247. Patriotyzm czy żądza zemsty? O Konradzie Wallenrodzie polemicznie.
 248. "Opis Achillesa" - wiadomości zebrane w jedną całość, dotyczącą tematu, zaczerpnięte z innych prac
 249. Adam - jeden dzień z pamiętnika (na podst."Pamiętników Adama i Ewy" M.Twaina"
 250. Renesans i romantyzm-portret polskiego społeczeństwa.
 251. Których bogów greckich chętnie widziałbym jako swych przyjaciół, a których nie i dlaczego?
 252. Od Hektora do... – różne literackie i filmowe obrazy honorowego rycerza.
 253. Dwie kreacje Maryi - „Bogurodzica” i „Lament świętokrzyski”.
 254. Kreon czy Antygona? (analiza)
 255. Człowiek obywatel- Mikolaj Rej.
 256. Powieść poetycka o nieszczęśliwej miłości- "Giaur".
 257. Klasycyzm i romantyzm w "Odzie do młodości" A. Mickiewicza - uniwersalizm utworu.
 258. Norwid- indywidualista- przyczyny dezaprobaty poezji pisarza przez mu współczesnych.
 259. Wzorzec świętego i rycerza w literaturze.
 

Zamów gotowce z polskiego.

Komplet 259

Polski   Polski


SZYBKA ŚCIĄGA
Lektury - spis. Jak pisać.

PRZYDATNE INFORMACJE

» bezpłatna powtórka przed maturą z WOS’u

» wiosenny semestr na Uniwersytecie

» internetowe warsztaty dla maturzystów

» salon edukacyjny Perspektywy 2011

» konkurs na najciekawszą trasę wycieczki

» weź udział w projekcie edukacyjnym

SZUKANE W PORTALU

» karta pracy tadeusz borowski odpowiedzi

» wiersz o roztargnionej królewnie

» czyje portrety znajdują się w gabinecie szymona gajowca

» spotkania z klasykami literatury wsip

» spotkania z klasykami literatury wsip

» życzenia urodzinowe w średniowiecznym stylu

więcej...

Ściągi, wypracowania, pisanie prac, prace na zamówienie, charakterystyki, prace przekrojowe, motywy literackie, opisy epok, ściągi i wypracowania z polskiego, historii, geogfafii, biologi, matura
www.e-buda.pl - ściągi i wypracowania

Copyright © 2011 e-buda.pl