PISANIE PRAC

Piszemy prace na zamówienie. Każda z prac przygotowywana jest indywidualnie na zamówienia dla klienta. Nasz kadra zmierzy się z każdym polonistycznym tematem. Więcej informacji:

ŚCIĄGI WYDRUKOWANE

Opracowaliśmy unikalne zestawy ściąg. Są to gotowe, wydrukowane komplety ściąg, które zostały przygotowane na bieżącą maturę. Więcej informacji o ściągach:

MATURA CD

Dzięki naszej płycie bez problemu przygotujesz się do matury. Na CD umieściliśmy gotowe wypracowania, opracowania, powtórki epok oraz wiele dodatków i bonusów, które pomogą Ci przygotować się do matury. Więcej informacji na temat wypracowań:

INFORMATOR

Strona główna » Ściągi i wypracowania - drukowane » Drukowane ściągi i wypracowania z geografii » Drukowane ściągi i wypracowania z geografii spis


Zamów gotowce z geografii.

Komplet 66

Polski Polski

 1. Geografia – nauka przyrodnicza i przedmiot jej badań.
 2. Rozwój rolnictwa i jego przyrodnicze determinanty.
 3. Eksport i import na rynkach światowych.
 4. Mapy- ich podział i zastosowanie.
 5. Rodzaje, przyczyny i skutki społeczno- ekonomiczne wędrówek ludzi.
 6. Przemysł paliwowy i energetyczny- znaczenie.
 7. Mapa jako źródło informacji geograficznej- diagramy, kartogramy i kartodiagramy.
 8. Gleby w Polsce- ich znaczenie w rolnictwie.
 9. Węgiel kamienny i brunatny w Polsce i na świecie- lokalizacja złóż i przemysł wydobywczy.
 10. Konsekwencje ruchu postępowego Ziemi.
 11. Determinanty różniego rozmieszczenia ludzi na świecie i w Polsce.
 12. Chemiczny przemysł wydobywczy w Polsce i na świecie.
 13. Budowa wnętrza Ziemi.
 14. Opis i rozwój polskiego rolnictwa.
 15. Polski i światowy przemysł wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego.
 16. Krążenie wody w środowisku naturalnym.
 17. Rozwój rolnictwa i jego społeczno- ekonomiczne czynniki warunkujące.
 18. Rudy żelaza, miedzi, cyny – przemysł wydobywczy i przeznaczenie.
 19. Charakterystyka i konsekwencje ruchu wirowego Ziemi.
 20. Wady i zalety urbanizacji.
 21. Przemysł wydobywczy i zastosowanie rud cynku, ołowiu i boksytu.
 22. Wyjaśnij pojęcia: czynniki klimatyczne, składniki klimatyczne.
 23. Kraje wysoko rozwinięte i rozwijające się- Społeczno-zawodowa hierarchia ludności.
 24. Hodowla bydła, trzody chlewnej i owiec na świecie.
 25. Geografia ekonomiczna i przedmiot jej badań.
 26. Korelacje pomiędzy klimatem i gospodarką człowieka.
 27. Klasyfikacja i przeznaczenie gospodarcze transportu.
 28. Wody oceaniczne- charakterystyka.
 29. Wieś czy miasto?- wybór ludności na świecie.
 30. Przeznaczenie gospodarcze i podział łączności.
 31. Petrografia- z jakich skał zbudowana jest Ziemia.
 32. Polskie i światowe zasoby wodne.
 33. Lokalizacja prawidłowa i nieprawidłowa- uwarunkowanie lokalizacji zakładów przemysłowych.
 34. Anekumena, ekumena, subekumena- wyjaśnij pojęcia.
 35. Determinanty rozwoju komunikacji na określonych obszarach.
 36. Światowi wytwórcy i eksporterzy drewna oraz papieru.
 37. Kalendarz- podstawowe narzędzie rachuby czasu.
 38. Czynniki egzo- i endogenne warunkujące zróżnicowanie form powierzchni Ziemi.
 39. Przyczyny i rezultaty przyrostu naturalnego w państwie.
 40. Generalizacja kartograficzna.
 41. Strefy klimatyczne- charakterystyka.
 42. Prosperity turystyki - uwarunkowania oraz ważniejsze regiony i ośrodki turystyczne.
 43. Fotogrametria, teledetekcja i zdjęcia satelitarne- ich przydatność w gospodarce człowieka.
 44. Jeziora zaporowe i zwykłe- funkcja gospodarcza i przyrodnicza.
 45. Producenci i charakterystyka roślin zbożowych.
 46. Charakterystyka wiatrów okresowych zmiennych.
 47. Gospodarka upraw roślin bulwiastych i korzeniowych.
 48. Gospodarcza działalność człowieka- jej negatywny wpływ na środowisko.
 49. Funkcja i wykorzystanie wód podziemnych i rzek.
 50. Gospodarka upraw roślin oleistych.
 51. Degradacja i niszczenie środowiska- obszary najbardziej narażone.
 52. Mineralogia- z jakich minerałów zbudowana jest skorupa ziemska.
 53. Gospodarka warzyw i owoców.
 54. Znaczenie lasów w środowisku naturalnym.
 55. Rodzaje wybrzeży morskich - opis.
 56. Gospodarka upraw używkami.
 57. Przemysł i tempo rozwoju gospodarczego.
 58. Rzeźba terenu Polski.
 59. Problemy i wyzwania przemysłu spożywczego w Polsce.
 60. Ekologia- współczesne stanowisko ludzkości.
 61. Charakterystyka wodnej powłoki Ziemi.
 62. Zasoby leśne świata i przyczyny zmniejszania się obszarów leśnych.
 63. Wpływ eksportu i importu na polską gospodarkę.
 64. Glacjologia i współczesne zlodowacenie.
 65. Polska i światowa gospodarka rybna.
 66. Główne systemy żywnościowe Ziemi.

Zamów gotowce z geografii.

Komplet 66

Polski Polski


SZYBKA ŚCIĄGA
Lektury - spis. Jak pisać.

PRZYDATNE INFORMACJE

» bezpłatna powtórka przed maturą z WOS’u

» wiosenny semestr na Uniwersytecie

» internetowe warsztaty dla maturzystów

» salon edukacyjny Perspektywy 2011

» konkurs na najciekawszą trasę wycieczki

» weź udział w projekcie edukacyjnym

SZUKANE W PORTALU

» karta pracy tadeusz borowski odpowiedzi

» wiersz o roztargnionej królewnie

» czyje portrety znajdują się w gabinecie szymona gajowca

» spotkania z klasykami literatury wsip

» spotkania z klasykami literatury wsip

» życzenia urodzinowe w średniowiecznym stylu

więcej...

Ściągi, wypracowania, pisanie prac, prace na zamówienie, charakterystyki, prace przekrojowe, motywy literackie, opisy epok, ściągi i wypracowania z polskiego, historii, geogfafii, biologi, matura
www.e-buda.pl - ściągi i wypracowania

Copyright © 2011 e-buda.pl